2010 ஆம் ஆண்டு

தங்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.


அரசு பொதுத் தேர்வுவில் 2010 ஆம் ஆண்டு :

 சிலம்பவேளாங்காடு கிராமத்தை  சேர்ந்த
                                                                                        காயத்ரி 
                                                                              
என்ற மாணவி 456 பெற்று மூத்தாக்குறிச்சி - அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்
அங்கீகாரமின்மை: 
இது பொது மக்கள் மற்றும் மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நன்றி.
Comments