தொடர்பு கொள்ள

மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி பற்றிய மேலும்  தகவல்கள் எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்க :

                                                                   schools@moothakurichi.com

                                       என்ற மின்னஞ்சலுக்கு உங்கள் தகவல்களை அனுப்பிவைக்கவும் .

மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும்  மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியின் ஆசரியர் திரு.ராஜேஷ் குமார் மற்றும் 
 திரு.சமாரமூர்த்தி வீரசிங்கம்   அவர்களிடமிருந்து பள்ளியை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும்  பெற்று வருகிறோம் .
இணையத்தளம் சார்பாக அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் .
 
schools.moothakurichi.com  


பணிவன்புடன்,
மூத்தாக்குறிச்சி கிராம இணையகுழு நண்பர்கள் .
Comments